Myllrande stadslandskap II

16 december 2020

I ”Myllrande stadslandskap II” berättar landskapsarkitektkontoret Urbio, genom en rad byggda anläggningar och idéprojekt, hur man arbetat med att införliva naturen i gestaltningen av morgondagens livsmiljöer.

Om 2010-talet var decenniet då vi i stadsbyggnadssammanhang började prata om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimatanpassning – så behöver 2020-talet bli handlingskraftens årtionde. Här kan rödgrönblå stadsbyggnadskonst – RGB – som handlar om att formge gränssnitten mellan människa och natur, spela en stor roll.

Här kan du inhandla boken >