Motionspendlarens dröm – stråkstaden!

25 april 2014

Ska du satsa på ett långlopp i år? Du är inte ensam! Cykelloppen och löpartävlingarna växer för varje år och blir allt snabbare fullbokade. Men många storstadsbor hoppar också av – de har helt enkelt inte fått tid över för att hunna träna tillräckligt. Men tänk om motionen kunde inlemmas i vardagslivet, i den tid det tar för den urbana pendlaren att ta sig till och från jobbet?

Obehagliga och bullriga vägmiljöer i betong, oro för trafikolyckor och bekvämlighet inför väder och vind är nog de ursäktsfaktorer som gör att många väljer bort motionspendling idag. Men om stadsbyggnadskontorens mobilitetsstrategier verkligen ska slå igenom behöver gång- och cykeltrafikanterna inte bara få ta mer plats, det behövs dessutom läggas till strukturer som hjälper flertalet stadsbor över rädslo- och bekvämlighetspuckeln till ett vardagligt motionspendlande. Vi behöver definiera den attraktiva Stråkstaden!

Om Promenadstaden är ett rosigt söndagslandskap för flanerande stenstadsbor så är Stråkstaden en mer allomfattande och sammankopplande inner- och ytterstadsmiljö för det stora flertalet som väljer icke-motoriserat vardagsförflyttande. Stråkstaden har endorfinalstrande egenskaper med hög hälsoutväxling och miljöfördelar som bonus.

Men hur skulle Stråkstadens pulsådror kunna struktureras och utformas för att locka fler stadsbor till motionspendling?

Det ska vara praktiskt att motionspendla! För att bli väl använda tar pendlarstråken förstås den kortaste vägen mellan stadens olika tyngdpunkter. Kopplingarna ska kännas självklara och praktiska att använda. En viktig princip blir då förmodligen att motortrafiken underordnas stråken för motionspendling. Detta vänder ut- och in på dagens stadsplanering. Här behövs en god portion politiskt mod!

På samma sätt kan olika typer av serviceinrättningar kopplas till dessa linjära parkrum. Ambulerande cykelreparatörer med kaféverksamhet skulle på kort varsel kunna möta upp för att fixa en punktering. Bara vetskapen om att denna servicefunktion finns där ute skulle kunna få många att vilja ta till vardagligt cykelpendlande.

Stråken behöver också få ta den plats som krävs för att skapa trygga rörelsemiljöer – för olika typer av motionspendlare. Tanken är att det inte ska spela någon roll om du är cyklist med korg eller för den delen dator på styret – alla hastigheter får utrymme nog. Är du kanske kickbike-åkare, rullskide-pendlare eller rullskridskomotionär ska det fortfarande finnas plats, och det utan att irritationen sprider sig bland fotgängare och cyklister.

Att motionspendla ska vara en behaglig upplevelse! Därför integreras landskapsarkitektur och stadsgrönska i stråkfunktionen. Strukturerande växtlighet hjälper till att ta ned vindhastigheter, skydda från regn och skapa svalka under heta sommardagar. Dessutom fungerar grönskan som ett biologiskt filter genom att rena den marknära stadsluften från skadliga partiklar. Kombinationer av träd, buskar, perennväxter och spaljérade klätterväxter skapar estetiska upplevelser som varierar med årstiderna. Bullerutsatta och vindpinade partier kan med fördel förses med halvöppna pergolatunnlar som skapar långsträckta rumsligheter som filtrerar omgivningen i sidled. Belysningen integreras i konstruktionerna, så också solcellspanelerna som driver ljuskällorna. Olika typer av påkopplade faunadepåer skulle befästa pendlarstråken som ekologiska korridorer och ge kroppspendlaren naturupplevelser som bonus.

Tänk om Stråkstaden även kunde omfamna typiska vintersporter som skidåkning, långfärdsskridsko och sparkåkande! Då skulle även Vikingarännen och Vasalopp kunna förberedas till och från jobbet. Det skulle förstås krävas en rad åtgärder som planskilda korsningar och anslutande ombytes- och förvaringsmöjligheter vid strategiskt placerade platser. Men förmodligen skulle det vara värt investeringarna – många gånger om. En Stråkstad med vinteraspekt skulle uppfylla var motionspendlares dröm och med all säkerhet innebära ett ovärdeligt varumärkesbyggande för staden.

Så nästa gång du låter din kropp ta dig till arbetet, fundera på hur du egentligen skulle vilja ha din färd utformad. Konkretiserandet av Stråkstaden börjar i efterfrågan av sköna förflyttningsmöjligheter genom det urbana landskapet.