Inkluderande gaturum för rikare stadsliv

23 oktober 2013

När Barack Obama besökte Stockholm i början av september 2013 hände något märkligt. När bullret från bilarna på gatorna i innerstan försvann hördes plötsligt människors tal och fåglars sång. Gaturummet blev för ett par soliga sensommardagar en plats för människor.

På bara en generation ska Stockholm växa med ett Uppsala, och det är den tätt sammanvävda kortdistansstaden – promenadstaden – politiker och planerare har på näthinnan. Med en ökande befolkning i en tätare stad ökar också efterfrågan på brukarvänliga gaturum. Idag är de flesta gatorna visserligen funktionella men identitetslösa. Morgondagens stadsgator måste därför bli platser för alla typer av människor, inte bara vara en farled och uppställningsplats för bilar. Vi behöver helt enkelt uppgradera mellanrummen mellan kvarteren till att mer avspegla människorna i staden och understödja det lokala kulturlivet!

Hur ska då morgondagens inkluderande stadsgator gestaltas så att medborgarna lockas att bli mer deltagande? Vi måste gestalta och programmera staden för variation och flexibilitet. Det publika gaturummets golv, väggar och dess element måste utformas så att det bjuder in brukarna, invånarna, att använda och ta sin stad i besittning.

Ett första steg är att stänga av utvalda stadsgator för biltrafik med jämna tidsintervall för att uppnå tillfälliga Obama-effekter. För att ge plats för ett rikare stadsliv måste trottoarer och cykelfält breddas på bekostnad av parkeringsplatser och körytor för bilar. Attraktiv stadsgrönska i olika former som skapar platser med sol- och regnskugga och bidrar till sinnliga naturupplevelser. På samma sätt behöver gatans golv få mer torgaktiga beläggningar som lyfter fram och signalerar gångtrafikanternas självklara plats. Det temporära måste ges utrymme genom att exempelvis underlätta för tillfälliga loppmarknader och food trucks-uppställningar. Kanske kan gatans golv också användas som canvas där boende, institutioner och affärsidkare själva vara delaktiga i transformationen av gaturummet.

Det inkluderande gaturummet måste tillåta ung gatukultur att ta plats. Med multifunktionella möblemang, trappor och murar för exempelvis skejt, inlines och parkour bjuder man in liv i stadsrummet istället för att hålla det borta. För att berika stadslivet ytterligare bör gatorna möbleras med lekfulla sittelement som lockar till både klätterlekar och sittpauser. Det måste finnas lagliga väggar integrerat i gaturummen som möjliggör kulturaffischering, gatukonst och graffiti. Varför inte lyfta fram lokala bildkonstnärer genom att göra varje byggplank i staden till en temporära gatu-utställning där alla förbipasserande är gäst?  När människorna i staden får möjlighet att påverka sina gemensamma närmiljöer kommer lokalt ansvarstagande och upplevd trygghet som ett brev på posten. Det är därför hög tid att berika stadslivet genom inkluderande gaturum!