Fröspridningskit i allmänhetens tjänst

18 september 2018

Under stadsodlingsfestivalen Stockholm Urban Garden Show september 2018 deltog Urbio genom att gratis dela ut fem olika frökit med kaxiga växter och en uppmaning till folk att sprida fröna runt om i huvudstaden. Varje växt kopplades till en samhällsutmaning med en förhoppning om att bidra till mer livfulla stadslandskap.

Allmänheten ombads ta gratis fröpåsar med kaxiga perenner och sprida fröna runt om i stadsmiljön.

Från foldern: ”Här är fem gör-det-själv-projekt för den händige (med gröna fingrar) som definitivt kommer bidra till ett mer livfullt stadslandskap. Projekten tar avstamp i olika hållbarhetsutmaningar kombinerat med robusta örter som dessutom mer än gärna ser till att självså sig. Kombinera frösådden med andra lämpliga arter för ändamålet. Så se till att komma igång! Och du: Kom ihåg att inte fråga om lov först, för då kan omgivningen säga nej till ditt projekt. Bara gör!”

Hundratals fröpåsar med fem olika växtarter förbereddes innan festivalen.
På etiketterna till fröpåsarna gavs en kort presentation av varje växt
Intensivt arbete med att få fram stora mängder fröpåsar
Även en tillhörande broschyr togs fram med mer information om hur växterna kunde bidra till en mer livfull stadsmiljö
Färdig påse med ulltistel redo att delas ut!