Föreläsning om verktygslådan för ekosystemtjänster

27 januari 2022

Hanna Ahlström Isacson, en av författarna till rapporten ’Ekosystemtjänster – en verktygslåda’, berättar om olika redskap som främjar arbetet med ekosystemtjänster i samhällsplaneringen och byggandet av den mer hållbara staden.

Hanna Ahlström Isacson är en av föredragshållarna på detta seminarium om ’Ekosystemtjänster – en verktygslåda’ – en forskningsrapport finansierad av Boverket.

Se hela filmen här >