Ekosystemtjänster – en verktygslåda

3 februari 2022

Rapporten Ekosystemtjänster – en verktygslåda är en gedigen sammanställning av befintliga verktyg i syfte att skapa en tydlig överblick, en bättre förståelse för de hjälpmedel som finns idag och inte minst främja arbetet med ekosystemtjänster i hela samhällsbyggnadskedjan.

Det finns en stor mängd svenska verktyg och metoder för bevarande och utveckling av ekosystemtjänster i den byggda miljön. Dessa verktyg erbjuder mycket hjälp och stöd för olika aktörer i samhällsbyggnadsprocessen, men det stora utbudet kan också upplevas svårt att överblicka, sätta sig in i och hitta rätt bland. Detta kan i värsta fall leda till att arbetet för ekosystemtjänster hindras i olika processer.

Ekosystemtjänster – en verktygslåda 1.0 är en sammanställning av olika befintliga verktyg som är framtagna för att bevara och utveckla ekosystemtjänster i den byggda miljön. Genom verktygslådan är förhoppningen att verktygen ska bli lättare att överblicka, förstå och använda för alla som arbetar med utveckling av byggda miljöer i olika skeden och skalor.

Verktygslådan är framtagen av Urbio tillsammans med Gaia arkitektur och White Arkitekter.