Det vintergröna stensötetaket

30 mars 2017

Stensötan är en vintergrön ormbunksväxt som ofta växer i sprickor på berg och stenbumlingar i det mälardalska landskapet. Våren 2017 testade Urbio i sanarbete med Gröna Tak Blekinge just stensöta som karaktärsväxt på ett demonstrationstak i centrala Stockholm.

Stensötetak prototypad vid Nämndehuset, Stockholm stad 2017-2018

Landskapsarkitektkontoret Urbio tog i samarbete med Gröna Tak Blekinge fram ett demonstrationstak med stensöta som bas. Stensötetaket hade ett substrat baserat på återvunnet tegel. I substratet växte förutom stensöta också olika dragväxter för pollinerare, som krokus och kärleksört. Demobädden inkluderade ytterligare fauna-stödjande element, som en vattensamlande svacka, död ved och en sandblotta.

Demotaket fanns jämte en dryg handfull andra olika typer av vegetationstak att uppleva vid Stockholms stads Tekniska Nämndehus på Flemminggatan i Stockholm. Testbäddsutställningen pågick under 2017- 2018.

Stensöta växer naturligt i sprickbildningar på bergsformationer

Stensötetak lämpar sig väl på lägre tak i vindskyddade lägen och i skuggan från omgivande resliga träd eller högre byggnader. Stensötan gillar fukt och vandrande skugga, men tål torka hyfsat bra, detta genom att krulla ihop bladen. En intressant möjlighet är att låta leda takvatten från intilliggande takytor och sprida det vattnet via en perforerad ränna på den övre delen av stensötetaken. Här finns potential för innovativ produktutveckling!

Urbio anlade taket i samarbete med Gröna Tak Blekinge
Stensöta blandades med kärleksört och vårflor
Den färdiga visningstaket i full vårblomning
Död ved, tegelkross och ett nedgrävt vattensamlande fat bidrar med strukturer för smådjur
Närbild med stensötan i förgrunden