Nästa steg för klimatet

1 november 2019

Emma Simonsson och Mattias Gustafsson intervjuade i branschtidskriften Arkitekten, nr 11, 2019 om arbetet med att samla svenska landskapskontor för diskussioner och arbetsgrupper inom ramen för det det internationella uppropet Architects Declare.

”Det finns en kollegial känsla mellan de små landskapsarkitektkontoren, vi är snabbfotade och jag tror att vi kan inspirera varandra och bli en inspiration för hela Architecs declare, menar Mattias Gustafsson.”

Läs hela intervjun här >