Creative Force – jämställd lek

10 mars 2020

I Creative Force-projektet ”Playground beyond gender roles” undersöktes hur utformningen av platser för barn lek kan göras könsneutrala. Projektet utfördes tillsammans med arkitektkontoret Herkes İçin Mimarlık i Izmir, Turkiet i samarbete med kommunen Izmir.

När marken på gården inte är underbyggd med garagebjälklag ökar möjligheterna för stora träd och ekologisk dagvattenhantering

The design of playgrounds and public environments for children is usually based on general assumptions

Creative Force är ett program finansierat av Svenska Institutet med syfte att främja mänskliga rättigheter genom kulturella samarbeten mellan länder. Urbio beviljades 2019 detta finansieringsstöd från SI tillsammans med partnerorganisationen Herkes Icin Mimarlik från Turkiet.

Syftet med projektet var att jämföra hur lek ser ut och synen på jämställd lek i de båda deltagarländerna, Sverige och Turkiet. Ursprungsidén var en gemensam byggworkshop i Izmir för att skapa en fysisk testbädd för de gestaltningsidéer för jämställd lek som gemensamt arbetats fram i projektet.

På grund av rådande omständigheter under pandemin resulterade projektet i stället i en serie digitala workshops blandat med egna skissprocesser kring ett konkret förlag av en lekmiljö utanför Izmir.  Izmirs kommun var delaktig i möten och skissarbeten där likheter mellan barnens behov av lek och de förutsättningar som finns för att säkerställa detta diskuterades och jämfördes.

Projektets diskussioner, skisser och processförfarande har samlats i den lilla skriften ”Jämställd lek i Izmir, Turkiet”.