Åtta mil konstupplevelse

17 april 2015

I Stockholms 11 mil långa tunnelbanesystem manifesteras på många olika sätt kulturens förmåga till att bidra till en attraktiv stadsmiljö. Där har 150 konstnärer fått foga samman sina avtryck till ”världens längsta konstutställning”, vilket resulterar i tusentals resenärers dagliga sinnesintryck. När nu tuben äntligen byggs ut med två nya mil och nio stationer måste konsten få ta samma viktiga roll som under 50-, 60- och 70-talen. Men det behöver inte stanna där…

De nya tunnelbanesträckningarna öppnar upp för omfattande stadsomvandling. 140 000 nya bostäder till år 2030 kommer påverka oss alla. Huvudstadens siluett kommer präglas av byggkranar under många år framöver. Tänk om underjordens konst kunde få klättra upp ur de nya stationerna och tillfälligt få svepa in alla nya byggarbetsplatser?! 

Ett normalt kvarter med 250 bostäder är ca 6 000 m2 stort och brukar ta ett par, tre år att färdigställa. Säg att hälften av omkretsen, det vill säga 150 meter avspärrning, ofta i form av bygg-plank, blir till en tillfällig utomhusvägg för konst i olika former. Byggherren, som ju brukar sätta upp sina loggor här, skulle lika gärna kunna skapa goodwill genom att sponsra unga konstnärers temporära verk. Det skulle leda till drygt åtta mil konstupplevelse under tiden som Stockholm byggs ut.

Självklart bör tonen slås an i det omtvistade Slussen-projektet! Här ska tusentals människor tvingas passera förbi i den bullriga villervallan under år framöver! Låt fotografer, street art-artister, grafiska formgivare, graffiti-målare, reklam-människor, bildkonstnärer och annat kreativt folk ta byggets avspärrningar i anspråk och skapa ett sprakande, utmanande, förvånande, förargande, interaktivt men framför allt underhållande utomhusgalleri för ung, kontemporär konst!

Låt sedan denna tidsbegränsade ”explo-kultur” sprida sig via de nya linjerna och ut i de nya stadsdelarna som poppar upp. Den nytillträdde byggeneralen tillsammans med stadsarkitekterna i regionen och Stockholms Konstråd i symbios med ”Folkets Röst” utser lämpliga kreatörer medan byggherrarna avsätter resurser. Låt byggherregrupper i olika distrikt konkurrera om uppmärksamheten genom den mest intressanta konstutställningen. Säkerligen kommer detta leda till att stockholmarna tar sig ut till olika gatuvernissage och faktiskt upptäcker de nya stadsdelarna. Att stadsborna tidigt kan börja relatera till sin hemstads nytillskott kommer att leda till fler lägenhetsspekulanter åt byggherrarna.

Kraften i konsten i stadsbyggnadssammanhang har visat sig fungera förut. Med åtta nya mil konstupplevelse skulle Stockholm bli inte bara en mer attraktiv stad, trots allt byggande, utan också befästa sin plats som kreativ kulturscen i ett internationellt kontext!