Upprustningen av en bostadsgård med biofila gestaltningsprinciper tar nu form! Kv Skruven på Södermalm har fått en rejäl uppgradering med artkomplexa växtkompositioner och nyttjande av dagvatten. Uppdragsgivare är TOGO Danielsson Fastighets AB.