Bilfritt mer grönt och värdetätt

3 juni 2019

”Dagens politiska krav på bilparkeringar inom bostadskvarteret stryper möjligheterna för viktiga ekosystemtjänster i staden. I förlängningen leder kravet inte bara till stadsdelar med svaga grönstrukturer, översvämningar och lågt grundvatten utan även dyrt bostadsbyggande” skriver Felix Melin i en artikel på Hållbarstad – läs den här >