I URBIOs senaste artikel på Hållbarstad.se klurar vi på potentialen med mikrober som motorer för ekologisk resiliens i våra städer. Allt för få tänker på bakterier i samband med urbana ekosystemtjänster, vilket är synd! Dags att bjuda in de goda bacilluskerna i våra stadsmiljöer! Läs gärna artikeln här>