”Att loopa resurserna i urbana landskap är ett sätt för den resurskrävande byggbranschen att minska på sitt oljeberoende. Detta eftersom både transportbehovet och materialkonsumtionen sjunker med återbruk.” Läs URBIO’s nya artikel på Hållbarstad.se här >