Årstafältets första etapper Valla 1 och 2 är nu ute på samråd! URBIO har ritat kvartersmark med grönytefaktor åt fyra olika byggherrar: Byggnadsfirman Erik Wallin, EBAB projektutveckling, Einar Mattsson och Veidekke Bostad. Läs mer om projektet här >